Still from the Film

 

01-03-2006
Black at Heart


01-03-2006
Og hjertet er sort


01-03-2006
Familien Mahmoud


01-03-2006
Familien Gargari


01-03-2006
Links


01-03-2006
Credits: Og hjertet er sort


01-03-2006
Stills + posters


12-06-2007
Movie: Og hjertet er sort
WAKE FILM

01-03-2006

Familien Mahmoud

Denne familie, som består af far, mor, 2 børn på henholdsvis 7 og 3 år og et barn i vente, har boet på asylcenter i Danmark i nu snart 5 år. Manden Ali er systematisk blevet tortureret gennem 8 måneder i bl.a. Abu Ghraib fængslet i Irak, inden han flygtede til Danmark med sin familie. Han har ar efter tortur på hele kroppen.

Han blev dertil før sin flugt beskyldt for at stå bag mordet på en fremtrædende person i Irak. Han er i Irak stadig eftersøgt af denne persons slægtninge og tilhængere, som vil hævne mordet. De danske myndigheder har givet afslag på asyl. De mener hans forklaring er usammenhængende.

Torturofre kan have vanskeligt ved at fortælle om traumatiske begivenheder, og man kan ikke regne med at de er i stand til at koncentrere sig eller forklare sig logisk og sammenhængende. Desuden er de ofte præget af stærk angst. En naturlig følge heraf er at deres kontakt med myndigheder af enhver slags gør dem usikre og bange.

Dette indgik tilsyneladende ikke i de danske myndigheders overvejelser da man har vurderet Alis forklaring til at være konstrueret, usandsynlig og divergerende. Der blev under asylsagens behandling på intet tidspunkt foretaget en undersøgelse af følgerne for den tortur Ali har været udsat for.

Han er først for nyligt, på initiativ af 'Støttekredsen for flygtninge i fare' blevet grundigt torturundersøgt af Amnestys lægegruppe. Undersøgelsen bekræfter hvad han har fortalt om den omfattende tortur han har været udsat for i de irakiske fængsler.
Ali var allerede ved ankomsten til Danmark stærkt traumatiseret af sine oplevelser i Irak. I dag er han psykisk syg og har fået stillet diagnosen psykotisk depression og paranoia. Han får store mængder medicin, kan ikke sove om natten og får anfald hvor han river sit tøj i stykker og banker sit hoved ind i væggen. Deres lille dreng på tre år gør det samme.

Familien forsøger stadig at fremskaffe en form for dokumentation for at deres liv er i fare hvis de vender tilbage til Irak. I Danmark skal man kunne bevise at nogen vil forfølge én eller slå én ihjel, hvis man skal gøre sig håb om at få asyl.