Still from the Film

 

01-03-2006
Black at Heart


01-03-2006
Og hjertet er sort


01-03-2006
Familien Mahmoud


01-03-2006
Familien Gargari


01-03-2006
Links


01-03-2006
Credits: Og hjertet er sort


01-03-2006
Stills + posters


12-06-2007
Movie: Og hjertet er sort
WAKE FILM

01-03-2006

Links

Udlændingeloven
www.retsinfo.dk

Flygtningekonventionen
www.fln.dk

Menneskerettighedskonventionen
www.menneskeret.dk

Udlændingestyrelsen
www.udlst.dk

Flygtningenævnet
www.fln.dk

Støttekredsen for flygtninge i fare
www.stoettekredsen.dk

Amnesty
www.amnesty.dk

Dansk Flygtningehjælp
www.flygtning.dk

FN - forbundet
www.una.dk

UNHCR
www.unhcr.org